Geschiedenis

Stichting Promotie is ontstaan vanuit een Zaanse motorclub.

Rond 1990 wilden de leden van deze club het imago van de “motorclub /-rijder” verbeteren door het organiseren van transporten met hulpgoederen.

De colonnes van busjes en kleine vrachtauto’s met die goederen werden dan natuurlijk begeleid door heel veel motorrijders.

Doordat het aantal en de omvang van deze hulptransporten binnen enkele jaren zeer sterk toenam, zijn deze activiteiten in een eigen stichting ondergebracht.

Deze stichting kreeg als naam de afkorting van Pro ROemenië MOtorrijders acTIE    (kom er maar eens op…)

Alhoewel we nog steeds heel goede contacten hebben werkt Stichting Promotie nu geheel onafhankelijk en afzonderlijk van de motorclub.

Rechtstreeks benadering

Het inzamelen, sorteren en opslaan van de goederen maar ook het uitvoeren van de transporten geschiedt door vrijwilligers. Voor dat laatste zijn onze vrijwilligers/chauffeurs soms twee weken onder weg.

De laatste jaren vervoeren wij in minstens 50 hulptransporten (dat is dus vrijwel elke week een vrachtauto)  ruim 800 ton hulpgoederen naar de door ons geselecteerde projecten.

Het is en blijft echter nog steeds een druppel op een gloeiende plaat en daarom heel erg nodig om hiermee door te gaan.

Vele kansarme Oost-Europeanen ontvangen (mede) door onze stichting de noodzakelijke hulp om te overleven

Door onze rechtstreekse benadering en regelmatige bezoeken aan de projecten, zoals ziekenhuizen, kindertehuizen, zorginstellingen e.d. maar ook gezinnen, houden wij de waarborg dat de ingezamelde hulpgoederen op de juiste plaats komen en daar ook blijven.

 Op maar twee uur vliegen van hier is er ongekende en onvoorstelbare armoede !!

Directe Hulp – Beste Resultaat

Stichting Promotie wil directe humanitaire hulp verstrekken aan de Bulgaarse en Roemeense bevolking. Kleding, voedselpakketten, medicijnen, verbandstoffen en dekens zijn daar enkele voorbeelden van.
Tevens probeert onze stichting structurele hulp te verlenen om de levensstandaard van de bevolking duurzaam te verhogen. De  stichting houdt zich daarbij o.a. bezig met het opnieuw inrichten van scholen en tehuizen, het leveren van bedden en medische apparatuur aan ziekenhuizen en het verstrekken van gereedschap en onderdelen aan ambachtslieden.

De kracht van onze organisatie is dat het hele traject – van inzamelen tot en met afleveren van de goederen – in eigen hand wordt gehouden.

Deze vorm van directe hulp garandeert het beste resultaat.

Uw Steun

U kunt onze stichting steunen door middel van een gift, donatie of legaat. Wellicht helpt het volgende hierbij:

  • Stichting Promotie is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
  • Dit betekent dat u uw gift in mindering kunt brengen bij uw belastingopgave.
  • Tevens hoeven wij geen belasting over giften en legaten te betalen.

Hier vind u de lijst van goedgekeurde ANBI’s van de Belastingdienst.

Vul vervolgens in :

naam: Stichting Promotie

vestigingsplaats: Noord-Scharwoude

Financiële verantwoording

Alle onderstaande jaarrekeningen zijn opgemaakt door: “administratiekantoor Bouws & Valent”.

Klik hier voor de jaarrekening 2019.

Klik hier voor de jaarrekening 2020 .

Klik hier voor de jaarrekening 2021.