Един специален транспорт

„Промоция” (Stichting Promotie) е доброволческа организация, която вече 15 г. организира транспортирането на хуманитарни помощи за Източна Европа. През последните години тази помощ е насочена предимно за България.

Много организации в Нидерландия се занимават с подобна хуманитарна дейност, но те са насочени главно към Полша и Румъния. В това отношение България е една забравена страна, в която властва отчаяна бедност и животът на социалнослабите е невероятно труден.

„Промоция” би искала да запълни тази празнина. Нашата организация е насочена към подпомагане на инвалиди, сираци, възрастни хора и всички, които „изпадат извън борда” поради ширещата се бедност в тази страна.

Децата от сиропиталище „Слатина”

При нас през цялата година няколко доброволци са заети със събирането и съхранението на предмети за тази целева група. Впоследствие се прави преценка какви цели могат да се постигнат със събраните средства.

Доброволците транспортират и доставят сами директно до нуждаещите се събраните средства. През 2004 г. те пътуваха шест пъти до България – шест пъти по две седмици на път, за да могат да свършат колкото е възможно повече работа. Реакциите на хората, които те подпомагат, са основният им стимул да продължат с тази дейност. За 2004 г. стремежът беше да се организират минимум шест рейса с хуманитарни помощи, но без финансова помощ и необходимите вещи за нас това би било една невъзможна задача.

„Промоция” осъществява цялата си дейност без помощта каквато и да било субсидия. Организацията може да продължи да съществува само при наличието на средства от спонсори и популяризиране на нейната дейност и име.

Ако желаете да ни подпомогнете, било финансово, било при получаването и сортирането на предметните помощи, моля свържете се с нас чрез нашия емайл адрес info@stichtingpromotie.nl Този адрес може да ползвате и в случай, че вие самите бихте искали да предложите предметни помощи.

„Промоция” подпомага главно проекти, свързани със сиропиталища и старчески домове. Събирането на домакински предмети от частни лица не е основен приоритет за нас поради ограничения брой хора, с които разполагаме, за да отидем на място и да вземем тези предмети, както и поради големите транспортни разходи, свързани с това.

Ще се радваме обаче на предмети, свързани с нашите проекти, както и на участието на доброволци.

Предварително благодарим за сътрудничеството ви.

Със сърдечн поздрав

Stichting Promotie