HUMANITAIRE
HULP AAN
OOST-EUROPA

Het laatste nieuws van Stichting Promotie leest u op onze blogpagina. Deze wordt wekelijk geupdate.

Stichting Promotie wil directe humanitaire hulp verstrekken aan de Bulgaarse en Roemeense bevolking. Kleding, voedselpakketten, medicijnen, verbandstoffen en dekens zijn daar enkele voorbeelden van.

Tevens probeert onze stichting structurele hulp te verlenen om de levensstandaard van de bevolking duurzaam te verhogen. De  stichting houdt zich daarbij o.a. bezig met het opnieuw inrichten van scholen en tehuizen, het leveren van bedden en medische apparatuur aan ziekenhuizen en het verstrekken van gereedschap en onderdelen aan ambachtslieden.
De kracht van onze organisatie is dat het hele traject – van inzamelen tot en met afleveren van de goederen – in eigen hand wordt gehouden.

Deze vorm van directe hulp garandeert het beste resultaat.

Structurele hulp te verlenen om de levensstandaard van de bevolking duurzaam te verhogen.

INFORMATIE

Op maar twee uur vliegen van hier is er ongekende en onvoorstelbare armoede!

GESCHIEDENIS

Stichting Promotie is ontstaan vanuit een Zaanse motorclub. Rond 1990 wilden de leden van deze club het imago van de “motorclub /-rijder” verbeteren door het organiseren van transporten met hulpgoederen. De colonnes van busjes en kleine vrachtauto’s met die goederen werden dan natuurlijk begeleid door heel veel motorrijders.

Doordat het aantal en de omvang van deze hulptransporten binnen enkele jaren zeer sterk toenam, zijn deze activiteiten in een eigen stichting ondergebracht.

Deze stichting kreeg als naam de afkorting van Pro ROemenië MOtorrijders acTIE (kom er maar eens op…)

Alhoewel we nog steeds heel goede contacten hebben werkt Stichting Promotie nu geheel onafhankelijk en afzonderlijk van de motorclub.

RECHTSTREEKSE
BENADERING

Het inzamelen, sorteren en opslaan van de goederen maar ook het uitvoeren van de transporten geschiedt door vrijwilligers. Voor dat laatste zijn onze vrijwilligers/chauffeurs soms twee weken onderweg.

De laatste jaren vervoeren wij in minstens 50 hulptransporten (dat is dus vrijwel elke week een vrachtauto) ruim 800 ton hulpgoederen naar de door ons geselecteerde projecten. Het is en blijft echter nog steeds een druppel op een gloeiende plaat en daarom heel erg nodig om hiermee door te gaan. Vele kansarme Oost-Europeanen ontvangen (mede) door onze stichting de noodzakelijke hulp om te overleven

Door onze rechtstreekse benadering en regelmatige bezoeken aan de projecten, zoals ziekenhuizen, kindertehuizen, zorginstellingen e.d. maar ook gezinnen, houden wij de waarborg dat de ingezamelde hulpgoederen op de juiste plaats komen en daar ook blijven.

DIRECTE HULP – BESTE RESULTAAT

Stichting Promotie wil directe humanitaire hulp verstrekken aan de Bulgaarse en Roemeense bevolking. Kleding, voedselpakketten, medicijnen, verbandstoffen en dekens zijn daar enkele voorbeelden van.

Tevens probeert onze stichting structurele hulp te verlenen om de levensstandaard van de bevolking duurzaam te verhogen. De stichting houdt zich daarbij o.a. bezig met het opnieuw inrichten van scholen en tehuizen, het leveren van bedden en medische apparatuur aan ziekenhuizen en het verstrekken van gereedschap en onderdelen aan ambachtslieden.

Doelstelling

DE STICHTING HEEFT TEN DOEL

 1. Het verstrekken en bevorderen van directe humanitaire hulp aan de Roemeense en Bulgaarse bevolking.
 2. Het verstrekken en bevorderen van structurele hulp, teneinde de levensstandaard van de Roemeense en Bulgaarse bevolking duurzaam te verhogen.
 3. Het onderhouden en verstevigen van een vriendschapsband tussen Roemenen, Bulgaren en Nederlanders.
 4. Het kweken van begrip voor de noodzaak van directe hulp aan de mensen in de achterstandsgebieden aldaar.
 5. Het samenwerken met andere organisaties die hetzelfde doel nastreven.

BELONINGSBELEID

 • De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning, allen werken op vrijwillige basis.
 • De bestuursleden kunnen alleen een vergoeding ontvangen voor de gemaakte onkosten conform de door de overheid vastgestelde regelgeving.
 • Op vrijwillige basis storten de bestuurders deze bijdrage veelal terug als gift.

BEleidsvoornemen

 • Continueren van het eerder ingezette beleid.
 • De hoeveelheid – en kwaliteit van de hulpgoederen tenminste op hetzelfde niveau te houden als de voorgaande jaren.
 • Blijvend aandacht vragen in de media; bij sponsors en donateurs voor de noodzaak(- en daardoor het nut) van het werk van de stichting.
 • Het stimuleren van de aanwas en inzet van de vrijwilligers.
 • De regelgeving omtrent de ANBI in acht nemen.
 • Twee maal per jaar (voor Kerst en Pasen) maken van pakketten (afgelopen 2 keer 4500) met een verscheidenheid aan voedsel, huishoudelijke – en andere artikelen, waardoor onze doelgroep kort voor – en kort na de in die regio vaak heftige winter een steuntje in de rug krijgt.

DIT DOEL TRACHTEN WE TE BEREIKEN DOOR

 1. Het verzamelen van hulpgoederen.
 2. Het aanschaffen van hulpgoederen.
 3. Het organiseren van hulptransporten.
 4. Het financieren van hulptransporten.
 5. Het bijeenbrengen van gelden voor structurele hulp in de vorm van kleinschalige projecten.
 6. Het verstrekken van adviezen en het verlenen van technische bijstand ten behoeve van kleinschalige projecten.
 7. Het organiseren van culturele uitwisselingen tussen Nederlandse, Roemeense en Bulgaarse bevolkingsgroepen.

Om deze doelen te verwezenlijken onderhouden bestuursleden en/of bij het werk van de stichting betrokken vrijwilligers contact met bedrijven, stichtingen en particulieren. Dit teneinde tegen zo laag mogelijke kosten bruikbare goederen voor onze doelgroepen te verwerven. Hetzelfde is van toepassing voor de financiële ondersteuning van het werk van de stichting.

Bekendheid met ons werk dragen we uit op sociale media, een website, krantenberichten, maar vooral door zoveel mogelijk mensen bij ons werk te betrekken (zoals tijdens het maken van de paas- en kerstpakketten).

Er bestaan langjarige samenwerkingsverbanden met organisaties en personen in Roemenië en Bulgarije die zorg dragen voor een correcte verdeling van de door ons beschikbaar gestelde hulpgoederen. Alle projecten en hun vertegenwoordigers worden jaarlijks minimaal 1 keer door onze stichting bezocht en gecontroleerd.

Kleding, voedselpakketten, medicijnen, verbandstoffen en dekens zijn enkele voorbeelden van de direct noodzakelijke hulpverlening.

CONTACT

bestuur

Het bestuur van Stichting Promotie bestaat uit:

– Maarten Koel, voorzitter
– Jaap Ligthart, penningmeester
– Rob Booden, secretaris

Diverse andere vrijwilligers verlenen hulp bij:

 • Het ophalen van goederen.
 • Het laden van de vrachtwagen(combinaties).
 • Het rijden van deze transporten.
 • Andere voorkomende werkzaamheden, zoals het maken van kerst-/paaspakketten.

M.u.v. vergoeding van gemaakte onkosten ontvangen bestuursleden en overige vrijwilligers geen betaling voor de door hen t.b.v. de stichting verrichte werkzaamheden.

contactgegevens

Stichting Promotie
Amalia van Solmsstraat 35
1723 KP Noord-Scharwoude

E-mail: info@stichtingpromotie.nl
Telefoon:
tel: +31 (0)72 5711721
Mob: +31 (0)628 941795

Donaties zijn zeer welkom op onze rekening: NL48RABO0146757378 bij de Rabobank Alkmaar e.o.. Stichting Promotie is erkend door de belastingdienst als A.N.B.I.  Giften/donaties zijn, onder voorwaarden, aftrekposten bij uw jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting.
Fiscaalnummer: 8155.80.071.
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 41232165.

opslag

Stichting Promotie mag voor haar opslag gebruik maken van een deel van:
Logistics and Warehousing v.d. HEERIK b.v.
Dulleweg 20, 1721 CT  Broek op Langedijk
Op woensdag tussen 09.00 en +/- 15.00u. zijn we meestal aanwezig in het rechter gedeelte van het pand.

LINKS

Motortoer Club  PROMOTIE
Stichting Kindertehuizen Bulgarije “geloof, hoop en liefde”
Keer op Keer Kringloop, Heiloo
Kindertehuis “Casa Ioanna” in Botosani
Stichting Phoneo
Stichting HRIF

Kleding, voedselpakketten, medicijnen, verbandstoffen en dekens zijn enkele voorbeelden van de direct noodzakelijke hulpverlening.

documenten

Hier vindt u een overzicht van de jaarrekeningen van de stichting.

Jaarrekening 2021Administratiekantoor Bouws & Valent2021-PROMOTIE.PDF
Jaarrekening 2020Administratiekantoor Bouws & Valent2020-PROMOTIE.PDF
Jaarrekening 2019Administratiekantoor Bouws & Valent2019-PROMOTIE.PDF
Jaarrekening 2018Administratiekantoor Bouws & Valent2018-PROMOTIE.PDF
Jaarrekening 2017Administratiekantoor Bouws & Valent2017-PROMOTIE.PDF
Jaarrekening 2016Administratiekantoor Bouws & Valent2016-PROMOTIE.PDF
Jaarrekening 2015Administratiekantoor Valent VOF2015-PROMOTIE.PDF